Problemer med EL?

Vi er din fleksible
teknik leverandør

Få et gratis tilbud

BLiv ringet op

    Jord til vand varmepumpe

    En jord til vand varmepumpe udnytter den varme, der er i jordens øverste lag. Jordvarmen bliver ledt til varmepumpen gennem en lang væskefyldt slange, der er gravet ca. en meter ned i jorden. Selvom der kun er få graders forskel på temperaturen i slangen før og efter turen i jorden, er metoden så effektiv, at et jordvarmeanlæg uden problemer kan være husets eneste varmekilde – uanset årstid og boligstørrelse. Fra varmepumpen overføres jordvarmen via en varmeveksler til husets varmeinstallation. Varmen kan anvendes både til opvarmning af brugsvand og til rumopvarmning via radiatorer eller gulvvarme.
    En jord til vand varmepumpe er lidt mere effektiv end de luftbaserede varmepumper (luft til vand og luft til luft), men anlægget koster også mere at etablere, fordi slangen skal graves ned i haven.
    I stedet for jord kan der en sø anvendes. Her lægges slangerne ud på bunden af søen. Et sådan anlæg er noget billigere end jordvarmeanlægget. Også til søvarmeanlægget skal der søges om tilladelse.